Jdi na obsah Jdi na menu
 


První pomoc 1

PRVNÍ POMOC

 

Nejdříve zajistím:

1.        VLASTNÍ BEZPEČNOST (MOJE)

2.        OCHRANA A OŠETŘENÍ ZRANĚNÉHO

 

Prvním úkolem v případě ohrožení je, abyste ovládli sami sebe. Vždy je třeba odhadnout a v klidu posoudit vzniklou situaci.

UKLIDNI SE!

ZHLUBOKA SE NADECHNI!

ZHODNOŤ SITUACI!

KŘIKEM VARUJ OSTATNÍ V MÍSTĚ OHROŽENÍ!

Při kontaktu s krví, tělními tekutinami a výměšky raněného může dojít k nákaze (AIDS, žloutenka), proto je dobré použít jednorázové rukavice (případně igelitový pytlík, nebo tašku). V případě umělého dýchání je důležité použít roušku. Pokud roušku nemáme, použijeme alespoň suchý materiál (čistý kapesník).

CHRAŇ SE PŘED KONTAKTEM S KRVÍ, TĚLNÍMI TEKUTINAMI A VÝMĚŠKY POŠKOZENÝCH!

 

Přivolání první pomoci:

Po vytočení čísla 155 images.jpg nebo čísel 150 e.jpg, 158 s.jpg       se nejprve představíme a v klidu sdělíme tyto informace:

1.        CO SE STALO

2.        KDE SE TO STALO

3.        POČET A STAV OBĚTÍ

 

Po zavolání pomoci NEZAVĚŠUJEME! Pracovník Vám položí otázky, na které je třeba odpovědět.

Před zahájením první pomoci je nutné zabezpečit místo události, abyste se nezranili vy, ani ostatní (vypnout elektrický proud):

DBEJ O BEZPEČNOST V MÍSTĚ POSKYTOVÁNÍ PRVNÍ POMOCI!

RANĚNÉMU NEDÁVÁME PÍT ANI JÍST! (může se mu přitížit a může být operován)